LV1
Chào:Hello
LV1
jjbh:hbhbb
LV1
Gà khờ:
LV1
Gà khờ:Vn chấp bao nhiêu các chiến hữu
LV1
Anh long:Anh biết em là. Ai ko
LV1
Anh long:Anh biết em là. Ai ko
LV1
Anh long:Anh biết em là. Ai ko
LV1
Anh long:Anh biết em là. Ai ko
LV1
Anh long:Chào em đi anh
LV1
Anh long:Chào em đi anh
LV1
Anh long:Chào em đi anh
LV1
Việt linh:Chào em đi anh
LV1
Việt linh:Chào em đi anh
LV1
Việt linh:Chào em đi anh
LV1
Việt linh:Chào em đi anh
LV1
Việt linh:Chào em đi anh
LV1
Việt linh:Chào em đi anh
LV1
Nam:Anh vui tính quá 😂
LV1
Nam:Anh vui tính quá 😂
LV1
Việt linh:Chào em đi anh
LV1
Việt linh:Chào em đi anh
LV1
Nam:Anh vui tính quá 😂
LV1
Việt linh:Hello
LV1
Việt linh:Hello
LV1
FanMC:Hêllo
LV1
FanMC:Hêllo
LV1
Fan MC:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan MC:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan MC:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan MC:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan MC:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan MC:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan MC:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan MC:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan MC:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan MC:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan MC:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan MC:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan MC:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan MC:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan MC:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan MC:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan mc:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan mc:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan mc:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan mc:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan mc:Đm chào em đi anh ko chào t xiên
LV1
Fan mc:Đm chào em đi anh
LV1
Fan mc:Đm chào em đi anh
LV1
Fan mc:Đm chào em đi anh
LV1
Fan mc:Đm chào em đi anh
LV1
Fan mc:Đm chào em đi anh
LV1
Fan mc:Đm chào em đi anh
LV1
Fan mc:Đm chào em đi anh
LV1
Fan mc:Đm chào em đi anh
LV1
Nét mà anh:Đm chào em đi anh
LV1
Nét mà anh:Đm chào em đi anh
LV1
Nét mà anh:Đm chào em đi anh
LV1
Nét mà anh:Đm chào em đi anh
LV1
Nét mà anh:Đm chào em đi anh
LV1
Nét mà anh:Nét
LV1
Nét mà anh:Nét
LV1
tragiang:ss
LV1
aa:chào blv nhé
LV1
Gà Con:chào AE
LV1
anh 3 báo:lên kèo đi ad
LV1
Mini mõm:Thằng Mini đâu rồi
LV1
Anh3:Hello
LV1
568:lên kèo
LV1
568:alo
LV1
aimabiet:sasasadfss
LV1
kimsa89.com:Chúc cả nhà theo chelsea húp đủ nha kkk
LV1
Kimsa137.com:Tặng 38 rút k cần nạp kimsa137.com
LV1
Kimsa137.com:Alo
LV1
Kimsa137.com:Alo
LV1
Kimsa137.com:Hi
LV1
mini nhỏ nhỏ:ôi con sông quê
LV1
Tulun:Sân Suwon chứ không phải sân seoul blv nà
LV1
Tulun:Sân Suwon blv ơi. Ko phải seoul đâu
LV1
loz689:mày bú thằng nao
LV1
an7trai:chào cà pháo
LV1
haha:anh chào e đc k ạ
LV1
haha:cấy chi
LV1
Hêy:Thay hlv này nhìn chả có cái tướng gì hahaaaaa
LV1
ngọc 74:thua rôi
LV1
Hêy:Ko hiểu chiến thuật gì
LV1
Hêy:17 chào 500ace
LV1
Hêy:Linh thẻ đỏ trận trước rồi mà
LV1
Hêy:Tiến linh ăn thẻ đỏ trận trước rồi ko đc vào nữa ấy chứ nhỉ
LV1
noname:kk
LV1
noname:chào blv
LV1
Hùng:Việt nam chiến thắng
LV1
Cồn da lạp:nhật đá quá ghê
LV1
Cồn da lạp:nhật đá quá ghê
LV1
blv:hello anh
LV1
@kimchi1412:Trận này k có rung rồi
LV1
@kimchi1412:Đấm bốc thua indo
LV1
@kimchi1412:Ối dồi ôi 2 con 0 to thế
LV1
Bán nhà:Lụm tiền
LV1
Thằng con cạc:Nổ